Měření záření ve stavbě

Měření ve Vaší nemovitosti trvá min. týden (168 hod). Po tuto dobu bude naše vybavení osazeno v měřených místnostech.

Z kapacitních důvodů je tedy vhodné domluvit měření v dostatečném předstihu, případně si termín měření zamluvit.

Měření nad 6 místností nutno z kapacitních důvodů uvést v objednávce.

Informace pro zákazníky o počtu měřených míst v rodinných a bytových domech: Měří se všechny obytné místnosti a kuchyně v prvním obývaném podlaží a alespoň 1/3 obytných a pobytových místností v dalším obývaném podlaží.

Orientační výpočet ceny viz ceník. K dopravě uvádím, že osazení vždy provádím osobně z důvodu nutnosti měření radioaktivního pozadí v místě osazení elektretů. Zpětné dovezení elektretů po expozici je možno provést objednavatelem pro úsporu cestovních nákladů – ušetříte tím náklady na jednu cestu. Množí se případy kdy dodavatelé pouze poskytují elektrety na osazení. Tím ale získáte pouze poloviční měření bez hodnot radioaktivního pozadí, navíc v naměřených hodnotách není zohledněna korekce – tím vzniká výrazná chyba v naměřených hodnotách koncentrace radonu. Ušetříte cestovné, ale získáte výrazně zkreslený posudek skutečného stavu ve Vašem domě.