Projekce

Zabýváme se projektováním dopravních a vodohospodářských staveb.

  • místní komunikace, chodníky, parkoviště
  • vodovod, kanalizace, požární nádrže
  • projekty domovních čistíren odpadních vod
  • projekty studní
  • výpočty odvodů za vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

více informací naleznete na http://www.jdsprojekt.cz